කවි , ගීත , ගීපද , සංගීත සහ සාහිත්‍ය කලා විචාර
අධ්‍යාපනික , ආගමික , අයිතිහාසික සහ පාරිසරික

Atampahiya Syndicator

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් අටම්පහිය බ්ලොග් සින්ඩිකේටරයට එක්කරගැනිමටඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් අටම්පහිය බ්ලොග් සින්ඩිකේටරයට එක්කරගැනිමට කැමතිනම් බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය සහ ඇතුලත් කලයුතු බ්ලොග් කාන්ඩය සදහන්කර atampahura@gmail.com වෙතට ඊයක් එවන්න.

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේන් අටම්පහිය සින්ඩිකේටරයට සබැදියක් ලබාදෙන අඩවී පමනක් එක්කරගන්නා බවටද , සබැදියක් ලබා නොදෙන අඩවී ඉවත් කරන බවටද කරුණාවෙන් සලකන්න


හය මසක් ඇතුලත කිසිදු පෝස්ටුවක් පලනොකරන බ්ලොග් අඩවී ඉවත් කරන අතර , පෝස්ටුවක් පලකීරිමෙන් පසු ඊමේල් මගින් කරනු ලබන ඉල්ලීමකින් නැවතත් ඇතුලත් කරගත හැක.

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේත් අටම්පහිය සින්ඩිකේටරයට සබැදියක් ලබාදෙන්නට

බ්ලොග් එක ඕපන් කරල තිරයේ දකුනු පැත්තේ ඉහලින්ම තියන Design ක්ලික් කරන්න , එතකොට එන පිටුවේ වම් පැත්තේ මැද්දට වෙන්න තියන Layout ක්ලික් කරන්න එතකොට එනවා ඔයාගේ බ්ලොග් Layout එක , ඊලගට Header කියන ගැජට් එකට යටින් වම්පැත්තේ හරි දකුණු පැත්තේ හරි තියන Add a Gadget කියන එකක් ක්ලික් කරහම එන කොටුවේ HTML/JavaScript කියන ඒක ක්ලික් කරන්න , එතකොට එන අළුත් කොටුවේ Content කියන තැනට මේ පහල තියන අකුරුටික කොපිකරල පේස්ට් කරල ඉවරවෙලා save කියන එක ක්ලික් කරන්න . එතකොට ඔයාගේ බ්ලොග් එකේ පොඩි පීන්තුරයක් එක්ක මගේ සින්ඩියට එන්න පාරක් කැපෙනවා.

<!-- Codes by HTML.am -->
<!-- CSS Code -->
<style type="text/css" scoped>
img.GeneratedImage {
width:200px;height:80px;margin:5px;border-color:#FFFFFF;border-style:solid;
}</style>
<!-- HTML Code -->
<a href="http://atampahiya.blogspot.com/" target="_self"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-boAeIyYNkxs/VbwmmP1rY-I/AAAAAAAADJc/nYWZa23eq7Q/s306/wguamysh.png" alt="Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand." class="GeneratedImage" /></a>
No posts.
No posts.