ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් අටම්පහිය බ්ලොග් සින්ඩිකේටරයට එක්කරගැනිමට

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියත් අටම්පහිය බ්ලොග් සින්ඩිකේටරයට එක්කරගැනිමට කැමතිනම් බ්ලොග් අඩවියේ ලිපිනය සදහන්කොට atampahura@gmail.com වෙතට ඊයක් එවන්න.

හය මසක් ඇතුලත කිසිදු පෝස්ටුවක් පලනොකරන බ්ලොග් අඩවී ඉවත් කරන අතර , පෝස්ටුවක් පලකීරිමෙන් පසු ඊමේල් මගින් කරනු ලබන ඉල්ලීමකින් නැවතත් ඇතුලත් කරගත හැක.

ඔබේ බ්ලොග් අඩවියෙන් අටම්පහිය සින්ඩිකේටරයට සබැදියක් ලබාදෙන්නට

Design ක්ලික් කරන්න dashboard එකට යන්න Layout ක්ලික් කරන්න Add a Gadget ක්ලික් කරන්න HTML/JavaScript සිලෙක්ට් කරන්න Content වලට මේ පහල තියන JavaScript එක පේස්ට් කරල save කරන්න.


<!-- Codes by HTML.am -->

<!-- CSS Code -->
<style type="text/css" scoped>
img.GeneratedImage {
width:250px;height:150px;margin:10px;border-width:1px;border-color:#000000;border-style:solid;
}
</style>

<!-- HTML Code -->
<a href="https://atampahiya.blogspot.com" target="_self"><img src="https://scontent.fcmb3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46492956_1963329283753702_1534766053094064128_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fcmb3-1.fna&oh=aeeeaffb132a1815f2889108e5124b3d&oe=5CABDC0C" alt=""collection of sinhala blog sites , including currently update all blog sites , සිංහල බ්ලොග් අඩවිවල එකතුවකි , දැනට යාවත්කාලින වන සියලු සිංහල බ්ලොග් අඩවි ඇතුලත්ව ඇත" " class="GeneratedImage"></a>

දම්පාට දේදුන්න: ශ්‍රී ලාංකික බ්ලොග් කරුවනට නේපාල සංචාරයක් සඳහා අවස...

දම්පාට දේදුන්න: ශ්‍රී ලාංකික බ්ලොග් කරුවනට නේපාල සංචාරයක් සඳහා අවස...: නේපාල සංචාරක මණ්ඩලය ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සංචාරක ප්‍රදර්ශනය (Buddhist International Travel Mart) වසර 2019 ජන...

මගේ බ්ලොග් අඩවිය